Bestuur

Bestuur BC Erica

Het actieve bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Margriet Hooyer
  • Secretaris: Mieke Booijink
  • Penningmeester (ledenadministratie): Wessel Korrel
  • Algemeen lid: Rainer Hölscher
  • Algemeen lid (vacant)

Bestuursleden hebben zitting van twee jaar en ze mogen zich herkiesbaar stellen als de termijn verlopen is. Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden tot vijf minuten voor de jaarlijkse algemene vergadering.
Bestuursleden worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering door de aanwezige leden unaniem gekozen.

Bij vragen of opmerkingen kan er contact opgenomen worden met één van de bestuursleden.