Bestuur

Bestuur BC Erica

Het actieve bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Margriet Hooyer
  • Secretaris: Mieke Booijink
  • Penningmeester (ledenadministratie): Wessel Korrel
  • Algemeen lid: Mark Wanders
  • Algemeen lid: Henk Sijbom

Bestuursleden hebben zitting van drie jaar en ze mogen zich herkiesbaar stellen als de termijn verlopen is. Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden tot vijf minuten voor de jaarlijkse Algemene  Leden Vergadering (ALV).
Bestuursleden worden op de ALV door de aanwezige leden, unaniem gekozen.

Bij vragen of opmerkingen kan er contact opgenomen worden met één van de bestuursleden.