Contributie

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld, en wordt uitgesmeerd over 12 (maandelijkse) termijnen. Uit deze contributie wordt o.a. de zaalhuur en shuttles betaald.

De contributie is vastgesteld op: 15,00 euro p/mnd .

De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, bij voorkeur via incasso.
Andere betalingsmethode zijn mogelijk na overleg met de penningmeester.

Let op:  Overige kosten, zoals bondsbijdrage, districts- of regiotrainingen, reiskosten bij competitie, toernooideelname etc. zijn niet inbegrepen en komen dus voor rekening van de leden zelf.