privacy-policy

Als Badminton Club Erica, hebben we gegevens van onze leden nodig, om contributie te kunnen innen en om de  competitie spelen mogelijk te maken. Maar we gaan natuurlijk zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we graag.

Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met iemand van het bestuur.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen, als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Advies hierbij om het privacybeleid regelmatig te checken.